വിൻഡോസ് 7 നുള്ള പിന്തുണ 2020ഓടെ മൈ​ക്രോ​സോ​ഫ്റ്റ് അവസാനിപ്പിക്കും

വിൻഡോസ് 7 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിനുള്ള സൗജന്യ സെക്യൂരിറ്റി സപ്പോർട്ട് മൈ​ക്രോ​സോ​ഫ്റ്റ് 2020 ജനുവരി 14ഓടെ അവസാനിപ്പിക്കും. വിൻഡോസ് 7, 2009ലാണ് മൈ​ക്രോ​സോ​ഫ്റ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കംപ്യൂട്ടർ നിർമ്മാതാക്കൾക്കായി 2009 ജൂലൈ 22-നും പൊതു ജനങ്ങൾക്കായി 2009 ഒക്ടോബർ 22-നും പുറത്തിറക്കി.

വിൻഡോസ് 7

വിൻഡോസ് വിസ്റ്റ പുറത്തിറങ്ങി 3 വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് വിൻഡോസ് 7 മൈ​ക്രോ​സോ​ഫ്റ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 10 വയസ്സായി. 2018 ഡിസംബറിലെ കണക്കുപ്രകാരം വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ 36.9 ശതമാനം ആളുകളും 7 ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

വിൻഡോസ് 7ന്റെ ഒഫീഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് 2015 ജനുവരിയിൽ ​മൈ​ക്രോ​സോ​ഫ്റ്റ് നിർത്തലാക്കിയിരുന്നു. പിന്നീട് സൗജന്യ സെക്യൂരിറ്റി സപ്പോർട്ട് കാലാവധി നീട്ടുകയായിരുന്നു. അതാണ് 2020 ജനുവരി 14ന് അവസാനിക്കുക. തുടർന്നും ഈ ഒഎസ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് സപ്പോർട്ട് വേണമെങ്കിൽ മൈ​ക്രോ​സോ​ഫ്റ്റിന് പണം നൽകേണ്ടി വരും.

വിൻഡോസ് 7ന്റെ എന്റർപ്രൈസ്, ബിസിനസ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സെക്യൂരിറ്റി അപ്ഡേറ്റ് 2023 വരെ ലഭിക്കും. പക്ഷെ സാധാരണ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കില്ല. 2020ഓടെ വിൻഡോസ് 10 ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർദ്ധന ഉണ്ടാകും എന്നാണ് കരുതുന്നത്.

Leave a Reply