വിന്‍ഡോസ്‌ 10 ല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് സഹായകമാകുന്ന 18 കീബോര്‍ഡ് ഷോര്‍ട്ട്കട്ടുകള്‍

Posted on Aug, 05 2015,ByTechLokam Editor

മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഒഎസ് ആയ വിന്‍ഡോസ്‌ 10 ന്റെ ഉപയോഗം എളുപ്പമാക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന 18 കീബോര്‍ഡ് ഷോര്‍ട്ട്കട്ടുകള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.

Windows 10 Shortcuts

1) Windows key + A ആക്ഷന്‍ സെന്റര്‍ തുറക്കുന്നു.

2) Windows key + C പേര്‍സണല്‍ അസിസ്റ്റന്റ് കോര്‍ട്ടാനയെ listening മോഡില്‍ തുറക്കുന്നു.

3) Windows key + I സെറ്റിങ്ങ്സ് വിന്‍ഡോ തുറക്കുന്നു.

4) Windows key + L പിസി ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു / യൂസര്‍ അക്കൗണ്ട്‌ പെട്ടന്ന് മാറ്റാന്‍ സഹായിക്കുന്നു.

5) Windows key + D Display and hide the desktop.

6) Windows key + E ഫയല്‍ എക്സ്‌പ്ലോറര്‍ തുറക്കുന്നു.

7) Windows key + S സെര്‍ച്ച്‌ വിന്‍ഡോ തുറക്കുന്നു.

8) Windows key + Number ടാസ്ക്ക് ബാറില്‍ പിന്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അപ്ലിക്കേഷന്‍ അവയുടെ ഓര്‍ഡര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ തുറക്കുന്നു.

9) Windows key + Arrow key Snap app windows left, right, corners, maximize, or minimize.

10) Windows key + Ctrl + D വെര്‍ച്ച്വല്‍ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു.

11) Windows key + Ctrl + Left or Right arrow Switch between virtual desktops.

12) Windows key + Enter Open Narrator.

13) Windows key + Home Minimize all but the active desktop window (restores all windows on second stroke)

14) Windows key + Tab ടാസ്ക്ക് വ്യൂ ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുന്നു.

15) Ctrl + Shift + Esc ടാസ്ക്ക് മാനേജര്‍ ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുന്നു.

16) Alt +Tab Switch between open apps

17) Windows key + PrtScn സ്ക്രീന്‍ഷോട്ട് എടുക്കാന്‍.

18) Windows key + Shift + Up arrow Stretch the desktop window to the top and bottom of the screen.

ദയവായി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപെടുത്തുക