നിങ്ങള്‍ക്ക് സൗജന്യമായി കളിക്കാവുന്ന 10 മികച്ച ഓണ്‍ലൈന്‍ ഗെയിമുകള്‍

വിരസമായ സമയം തള്ളിനീക്കാന്‍ ഗെയിം കളിക്കാത്തവരായി ആരും ഉണ്ടാകില്ല. കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ ഇന്‍സ്റ്റോള്‍ ചെയ്യാതെ കളിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന നിരവധി ഓണ്‍ലൈന്‍ ഗെയിമുകള്‍ ഉണ്ട്. നിങ്ങള്‍ക്ക് സൗജന്യമായി കളിക്കാവുന്ന 10 മികച്ച ഓണ്‍ലൈന്‍ ഗെയിമുകള്‍ പരിജയപെടുത്തുന്നു.

1) Chess

Chess

2) zOMG

zOMG

3) RuneScape

Runescape

4) Power Soccer

Power soccer

5) Gilfor’s Tales

Gilfors tale

6) Adventure Quest Worlds

Adventure quest world

7) Phosphor

Phosphor

8) ORANGEfps

Orangefps

9) Splinter Cell

Splinter Cell CT

10) Super Mario Brothers Crossover

Super Mario Brothers Crossover